Ady indulása, költői világa és újszerűsége

Iskoláit félbehagyta, de önhittel, önerővel, nagy magabiztossággal indult. Az olvasók még ma is szeretik, értéke vitán felül áll (persze nem minden verse jó).

Némelyik költeménye mély magyarságtudatról, az anyanyelv ismeretéről és szeretetéről ad hírt. Új témája az egyéniség felvállalása, az egyéniség ereje, dacos szembeszegülés a hivatalos politikával, a szokottal.

Új témája, hogy újat akar: a testi szerelmet megverseli, mer írni a pénz rontó hatalmáról, a szesz és narkotikum vonzó és taszító hatásáról.

Ady írta meg, hogy magyarnak lenni egyszerre gyönyörűség és gyötrelem. A magyar ugar kitermeli költőit, poétáit, de le is húzza őket, elsüllyeszti.

Ady költészetét érzékenység, árnyalt költői képek, szimbólumok, metaforák jellemzik. Gyakori a bibliai utalás vagy kép, különösen az Ószövetségből, hiszen Ady református volt, református vidékről származott.

Verselése magán viseli a nyugat-európai jambikus és a lüktető magyaros ütemhangsúlyos ritmust is, ami gyakran szimultán verseléshez vezet (a kettő egyszerre van jelen).

Petőfi követője volt bizonyos szempontból, mert Petőfi is újat hozott az egyszerűségével, közérthetőségével.

Ady nyelve persze nem egyszerű, nem magától értetődő. Megdöbbentően, forradalmian új volt az 1900-as évek elején.

A prófétaszerep azonban Adynak is fontos, együtt érez a szegényekkel, utat mutat nekik, felelősséget érez irántuk, mint Petőfi.

A XX. századi művészek megérezték a régi feudális világ szétbomlását, atomizálódását, és dekandencia lett úrrá rajtuk (a minden mindegy érzése). Az olyan költők, mint Ady, Krúdy, azt vallották, ki kell élni az életet.

A világ szubjektivizálódott: most már az egyes ember, az individuum a lényeges, és nem a közösség. A középkorban még erős közösségi szellem élt a társadalomban, ez a XX. századra teljesen eltűnik.

A kor alkotói érezték, hogy lehetetlenség visszahozni a régi értékeket, újakat kell teremteni. Ebben járt élen Ady.

Írd te az első hozzászólást!

Szólj hozzá a cikkhez!

A csillagozott adatok kitöltése kötelező. Az email címed nem fog megjelenni.


*